12 otázek ke „koronavirové výuce“ (Rodiče)


Milí rodiče,

výuka na dálku probíhá v českém školství již několik týdnů za mimořádného nasazení učitelů, žáků i jejich rodičů. Jsme přesvědčeni, že po takové době už je vhodný čas na reflexi a případně i na určité úpravy či změny této mimořádné formy výuky na úrovni jednotlivých škol, jejich zřizovatelů i státu. Je nepochybné, že k takovým rozhodnutím je dobré mít dostatek informací od všech zúčastněných stran. Proto Vás oslovujeme tímto krátkým anonymním dotazníkem a prosíme Vás o jeho vyplnění. Pomůžete tím získat hodnotné informace, které budou moci využít učitelé, ředitelé škol i jejich zřizovatelé. Současně přispějete svým názorem do důležité diskuse o tom, zda a jak by se měl náš vzdělávací systém na základě zkušeností s koronavirovou výukou na dálku“ změnit.

V dotazníku budete odpovídat na otázky týkající se Vašeho dítěte. Pokud máte více dětí ve školním věku, vztahujte své odpovědi k tomu dítěti, se kterým trávíte v současné době výukou na dálku nejvíce času.   

Pokud byste měli zájem o uspořádání tohoto šetření v rozšířené verzi přímo ve škole, kterou navštěvuje Vaše dítě, ozvěte se nám na kalibro@kalibro.cz, případně telefonicky na číslo 724 05 83 83. Rádi Vám vyjdeme vstříc.


Děkujeme Vám za spolupráci.

Kalibro, organizátor průzkumu