12 otázek ke „koronavirové výuce“ – druhá vlna (Rodiče)

Milí rodiče,

v českém školství probíhá už několik týdnů druhá vlna výuky na dálku, a to opět za mimořádného nasazení učitelů, žáků i jejich rodičů. Domníváme se, že je vhodný čas na reflexi a případně i na určité úpravy či změny této mimořádné formy výuky na úrovni jednotlivých škol, jejich zřizovatelů i státu. Je nepochybné, že k takovým rozhodnutím je dobré mít dostatek informací od všech zúčastněných stran. Proto vás oslovujeme tímto krátkým anonymním dotazníkem a prosíme vás o jeho vyplnění.

Pomůžete tím získat potřebnou zpětnou vazbu a současně přispějete svým názorem do důležité diskuse o tom, zda a jak by se měl náš vzdělávací systém na základě zkušeností s „koronavirovou výukou na dálku“ změnit.


Děkujeme vám za spolupráci,

KALIBRO Projekt