12 otázek ke „koronavirové výuce“ – druhá vlna (Učitelé ZŠ/SŠ)


Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

výuka na dálku probíhá v českém školství již několik týdnů za mimořádného nasazení učitelů, žáků i jejich rodičů. Jsme přesvědčeni, že po takové době už je vhodný čas na reflexi a případně i na určité úpravy či změny této mimořádné formy výuky na úrovni jednotlivých škol, jejich zřizovatelů i státu. Je nepochybné, že k takovým rozhodnutím je dobré mít dostatek informací od všech zúčastněných stran. Proto Vás oslovujeme tímto krátkým anonymním dotazníkem a prosíme Vás o jeho vyplnění. Pomůžete tím získat vedení Vaší školy potřebnou zpětnou vazbu a současně přispějete svým názorem do důležité diskuse o tom, zda a jak by se měl náš vzdělávací systém na základě zkušeností s koronavirovou výukou na dálku“ změnit.


Děkujeme vám za spolupráci.

Kalibro, organizátor průzkumu